Public Relations je plánovitý a  soustavný proces získávání a udržování dobrého jména a porozumění mezi společností a veřejností. Podporuje a udržuje vzájemnou důvěru, respekt a sociální zodpovědnost. Public Relations je proces, který si klade za cíl tlumočit pozitivní myšlenky nebo transformovat negativní dojmy nebo názory v pozitivní a dosáhnout porozumění na základě faktů a znalostí.
Zdroj: APRA
Public Relations | Public Relations on the Net
profil | kontakt | reference