Media relations neboli vztahy s médii je stěžejní oblast na poli PR. Znalost všech typů médií, obecných i odborných, schopnost efektivní komunikace se zástupci novinářské obce, pravidelně vycházející články na daná témata – to jsou naše primární dovednosti, které klienti naplno využívají. Základní media relations činnosti nabízené společností DENDRIT - pravidelné, mimořádné tiskové zprávy - tiskové konference - press trip - neformální setkávání s medii, včetně media lobbingu - monitoring tisku a jeho analýzy.
Public Relations | Public Relations on the Net
profil | kontakt | reference