E-NewsLetter (grafická HTML stránka / e-mail) zasílaný elektronickou poštou obsahující interaktivní anotace textů uveřejněné na firemním webu nebo je tvořen vlastním obsahem. Jedná se v podstatě o elektronický zpravodaj či časopis, který využívá akčnosti a aktuálnosti internetu. Jeho grafická podoba koresponduje s grafickým designem firemní www prezentace nebo jejím Corporate Identity. Stejně jako například tištěné časopisy se řídí stanoveným redakčním plánem s jasně určenými termíny distribuce. Jeho obsah přesně odpovídá marketingové a PR strategii společnosti, která ho využívá jako nástroj pro posílení svého styku s relevantní veřejností.
Public Relations | Public Relations on the Net
profil | kontakt | reference