Public Relations na Internetu (PR on the Net) vzniklo jako logický ekvivalent a nadstavba klasického PR, s použitím některých jeho nástrojů a praktik v on-line prostředí. Na rozdíl od klasického PR, které pracuje s většími cílovými skupinami, dokáže PR on the Net komunikovat s přesným zacílením na odběratele informace. Míra personifikace se zvyšuje s použitím systémů rozpoznávajících informační potřeby odběratele informací. Díky vysoké flexibilitě distribuce informací a při relativně nízkých nákladech pro oslovení velké skupiny subjektů se PR on the Net stává důležitým nástrojem ve firemní komunikaci a její integrující platformou.
Public Relations | Public Relations on the Net
profil | kontakt | reference